Schloss und Riegel Zentrale Weikersdorf

Peter Zehetner

Peter Zehetner

Geschäftsführung - Inhaber

Telefon: +43 2622 26 226
Fax: +43 2622 26 226 888
Brigitte Zehetner

Brigitte Zehetner

Buchhaltung

Telefon: +43 2622 26 226 610
Fax: +43 2622 26 226 888
Eva Gschaider

Eva Gschaider

Buchhaltung

Telefon: +43 2622 26 226 609
Fax: +43 2622 26226 888
Melanie Schranz

Melanie Schranz

Innendienstleitung

Telefon: +43 2622 26 226 601
Fax: +43 2622 26 226 888
Diana Temure

Diana Michnea

(zurzeit in Karenz)
Vertrieb Innendienst

Telefon: +43 2622 26 226 602
Fax: +43 2622 26 226 888
Carina Schranz Schloss & Riegel

Carina Schranz

i-LOQ und Vertrieb Innendienst

Telefon: +43 2622 26226 604
Fax: +43 2622 26226 888
Schloss & Riegle Patrizia Perschon

Patrizia Perschon

Vertrieb Innendienst

Telefon: +43 2622 26 226 603
Fax: +43 2622 26 226 888
Julia Ofner

Julia Ofner

Vertrieb Innendienst

Telefon: +43 2622 26 226 602
Fax: +43 2622 26 226 888
Irene Schranz

Irene Schranz

Marketing und Vertrieb

Telefon: +43 2622 26 226 612
Fax: +43 2622 26 226 888
Norbert Ecker

Norbert Ecker

Verkaufsleiter

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Mathias Hillek

Mathias Hillek

Außendienst
 

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Gerhard Heger

Gerhard Heger

Projektierung und Technik

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888

Maximilian Zehetner

Vertrieb & Technik / Datenschutzbeauftragter

 

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Harald Leitner

Harald Leitner

Systemtechniker

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
David Eckel

David Eckel

Systemtechniker

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Michael Kusebauch

Ing. Michael Kusebauch

Systemtechniker

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Ernst Riss

Ernst Riss

Systemtechniker

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Manfred Sewald

Manfred Sewald

Systemtechniker

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: Fax: +43 2622 26226 888
Gerald Kaindl

Gerald Kaindl

Systemtechniker

Telefon: +43 2622 26226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Michael Thaller

Michael Thaller

Systemtechniker

Telefon: +43 2622 26226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Bernd Kohlbacher

Bernd Kohlbacher

Außendienst und Leitung der Filialen

Telefon: +43 2622 26 226-0
Fax: +43 2622 26226 888
Renate Blümel

Renate Blümel

Facilitymanagement

Telefon: +43 2622 26226
Fax: +43 2622 26226 888